Skadeanmälan för matvaror

Kontaktuppgifter

Information om försäkringen och skadan

Ersättningsanspråk

Specifikation för skadade matvaror (Lägg till anspråk för matvaror som förstörts i samband med skadan)