Förebygg skada

När du drabbas av en skada innebär det oftast att det kommer att kosta dig tid, besvär och pengar. I vissa fall kan det till och med innebära psykiskt lidande. Med några enkla åtgärder kan du minska risken att drabbas av skada. Det finns även produkter som kan hjälpa dig vid skada och även med att förebygga skador som tex brandvarnare, rattkrycka, brandfilt etc.


 

Vår trygghetsguide

I vår Trygghetsguide har vi samlat en massa skadeförebyggande tips och råd som ska hjälpa dig och din familj till en tryggare vardag. I guiden hittar du tips på hur du undviker en skada i hemmet, i trafiken och på resan. Den innehåller även råd för hur du och och din familj kan undvika att råka ut för en olycka. Det finns även så kallade checklistor som underlättar för dig till exempel inför en resa.

Spara gärna guiden så att du alltid har råden tillgängliga! Öppna Trygghetsguiden (pdf)

 

Att tänka på när du reser utomlands

Slappna av på resan genom att vara väl förberedd om en olycka skulle vara framme. En skada eller olycka utomlands innebär ofta betydligt mer besvär än om du drabbas hemma i Sverige. Därför samarbetar vi med SOS International så att du alltid kan få hjälp oavsett var i världen du befinner dig.

Nedan följer lite tips och råd om olyckan skulle vara framme när du befinner dig i utlandet. För fler tips, ladda gäna ner vår app Res med Moderna, från Appstore, som en trygghet på resan.

Att tänka på innan resan

 • Från försäkringskassan kan du få ett intyg om att du omfattas av svensk sjukförsäkring.
 • Se till att din hemförsäkring är betald och att den innehåller reseskydd.
 • Spara alla kvitton och utlägg du vill ha ersättning för.
 • Ha koll på dina värdesaker och pengar och packa inte i väskor du inte har uppsyn över.
 • Packa ner en resebrandvarnare (kolla att den fungerar).
 • Packa aldrig bilen kvällen före avresan om du inte har den i eget, låst garage. Läs mer kring vår bilförsäkring samt inbrott i bil om du vill veta vad som täcks av din försäkring.
 • Beställ alltid servicekort (resekort) att ta med på resan.

 

Att tänka på under resan

 • Ta inte med dig värdefulla smycken eller klockor när du är ute och reser. Risken för att bli utsatt för rån ökar om du har smycken och klockor som drar till sig uppmärksamhet.
 • Ha aldrig mer pengar på dig än du tänker göra dig av med under dagen. Använd istället kreditkort, betalkort eller resecheckar. Försäkringsskyddet för kontanter och värdehandlingar är begränsat.
 • Packa inte dyrbarheter i den resväska du checkar in vid resa eller på hotell utan behåll värdeföremålen i handbagaget, de är säkrare där.
 • Lämna aldrig egendom i bilen över natten.
 • Lämna aldrig värdesaker obevakade på hotellrum utan utnyttja hotellens värdefack. De flesta hotell har särskilda förvaringsmöjligheter.

 

Att tänka på vid skada på resan

 • Om du blir bestulen eller överfallen ska du alltid anmäla händelsen till den lokala polisen och begära att få en kopia på anmälan. Även om det inte känns troligt att polisen griper någon för brottet eller att du får igen det som stals så behöver vi en polisanmälan för att kunna ersätta dig.
 • Spara kvitton i original på de utlägg du vill ha ersättning för som t.ex. läkarkostnader, mediciner och transporter.
 • Spara alltid den skadade egendomen för att kunna visa upp vid skadeanmälan till oss.
 • Läkarintyg ska alltid bifogas i original.
 • Om bagaget försenats så ska du anmäla det till flygbolaget och be att få en PIR - rapport.
 • Kontrollera även om du har försäkringar i andra försäkringsbolag som kan gälla vid olika typer av skador (ex. avbeställningsskydd)

För dig som reser med bil och har vår bilförsäkring

Om du bilar utanför Sveriges gränser så finns det en del saker du bör tänka på:

 • Ta reda på om du behöver ett så kallat Grönt Kort i det land du ska resa till eller resa igenom. Det gröna kortet intygar att du har en betald trafikförsäkring (bilförsäkring) hos ett försäkringsbolag i Sverige.
 • Om du råkar ut för en skada och akut behöver hjälp så ska du ringa SOS International på +45 70 10 50 50
 • Upprätta en skadeanmälan om du krockat med annat fordon.
 • Om du råkar ut får inbrott eller skadegörelse på bilen så ska du alltid anmäla händelsen till den lokala polisen och begära att få en kopia på polisanmälan.
 • Spara kvitton i original på de utlägg du vill ha ersättning för (exempelvis bärgning, reparationer, övernattning och läkarkostnader).
 • Om du besökt läkare eller sjukhus ska du se till att du får ett läkarintyg.

Undvika ta med dig vägglöss hem från semestern

Vägglössen i svenska hem fortsätter att öka och i nästan alla fall kommer de med hem i resväskan. Sanering kan vara både besvärligt och kostsamt, så tänk på att se över ditt försäkringsskydd inför utlandsresan. Vi har här samlat några råd och enkla tips om hur du minimerar risken att ta med vägglöss hem från sportlovsresan.

 • När du checkar in på hotellrummet, titta efter de klassiska svarta prickarna på eller under sängramen som vägglössen lämnar efter sig. Använd gärna förstoringsglas.
 • Låt kläderna ligga kvar i väskan under hela semestern istället för att hänga upp dem i hotellgarderoberna.
 • Placera resväskan högt på hotellrummet, gärna på en enkel slät stol där inga vägglöss kan gömma sig.
 • Om du upptäcker små svarta fläckar av spillning eller ser en lus på rummet, be genast om att få byta rum. Se till att du inte tar med kläderna eller väskan in i nästa rum innan du rengjort dem ordentligt, annars flyttar du bara med dig problemet.
 • Om du vill vara extra noggrann, packa gärna i tätförslutande plastpåsar. Vägglössen kan inte ta sig igenom plast så lägg även använda kläder under resan i påsar.
 • Ta aldrig in väskan i sovrummet när du kommer hem och tvätta om möjligt alla kläder i 60 grader och torktumla. Det du inte kan tvätta lägger du i en plastpåse i frysen i tre dygn.

Om ditt hus blir drabbat: Kontakta oss så snabbt som möjligt, lössen sprider sig snabbt och saneringen kan bli svår om det gått lång tid.

Förebygg skador i ditt hem och hus

Det finns mycket som du kan göra själv för att förebygga skador i ditt hem och hus. Här har vi på Moderna samlat tips och råd om hur du kan förbygga och förhoppningsvis undvika vattenskador, brand, stöld och inbrott.

Genom några enkla förberedelser kan du undvika de vanligaste skadorna utomhus vid frost samt vid vinter och snö. Våra tips kan du se här.

Våra kunder erbjuds ett säkert Moderna Larm i samarbete med Falck från 295 kr per månad.

Undvik skador vid frost

• Halt underlag - Var noga med att skotta snö och ta bort is framför huset. Om det behövs använd även salt eller sand.
Snöröjning - Snö som blir liggande på tak, terass eller balkong kan orsaka stor skada på byggnaden.
Istappar - Ta bort eventuella istappar så de inte faller ner och skadar människor eller byggnader.
Takrännor och stuprör - Håll takrännor och stuprör rena och fria från blad och jord. Igensatta stuprör kan orsaka skador på väggar och andra byggnadsdelar.
Vattenkran utomhus - Stäng av vattnet till alla utomhuskranar.

Vattenskador

Vattenskador tar ofta väldigt lång tid att åtgärda och de kan ställa till med stora bekymmer, men med några enkla åtgärder kan du skydda dig mot och förebygga många vattenskador.

 • Kontrollera vägg- och golvbeläggning samt golvbrunn i badrum.
 • Använd typ- och branschgodkända produkter och följ alla monteringsanvisningar.
 • Täta skruvhål med våtrumssilikon och kontrollera fogarna.
 • Alla badrum ska ha ett skyddande tätskikt som stoppar fukt från att tränga in i väggar och golv.
 • Kakelplattor eller klinkers är inte täta utan det skall ligga fuktspärr under dessa.
 • Rensa och rengör alla golvbrunnar regelbundet.
 • Anlita alltid auktoriserade företag.
 • Kontrollera slangar och kopplingar till disk- och tvättmaskin med jämna mellanrum.
 • Varmvattenberedare och tvättmaskin ska installeras i ett våtutrymme med golvbrunn.
 • Ta bort trädgårdsslangen inför vintern och töm kranen på vatten.
 • Placera ett underlägg under diskmaskinen, kylskåpet och frysen.
 • Palla upp det du förvarar i förråd och källare.
 • Om du misstänker att det kan finnas risk för en vattenskada bör du anlita auktoriserad hjälp för att undersöka om det finns något du kan göra för att förhindra en vattenskada.

 

Brandskador

En brand i din bostad kan uppstå genom kortslutning eller andra elfenomen, men de vanligaste brandorsakerna är sådana som du själv kan påverka. Följ våra tips och råd för att undvika brandskador hemma.

 • Släck inte den elektriska adventsstaken eller julgransbelysningen genom att skruva ur ett ljus. Dra istället ur kontakten.
 • Lämna inte brinnande ljus obevakade och kom ihåg att släcka alla levande ljus du tänt, innan du lämnar bostaden. Det är en bra idé att använda självsläckande ljus eller värmeljus för att öka din säkerhet.
 • Alla i familjen ska känna till var brandsläckaren finns och den ska stå lättillgängligt samt i nära anslutning till sovrummet ifall en brand skulle uppstå på natten så att alla kan ta sig ut.
 • Aldrig lämna tidningar eller papper på eller precis bredvid spisen. Det är många bränder som uppkommer på detta sätt.
 • Skaffa en brandvarnare. En liten investering som räddar liv. 

Förebygg brandskador

 • Stäng alltid av TV:n med avstängningsknappen på apparaten, använd inte fjärrkontrollen till detta.
 • Låt aldrig diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare gå medan du är borta eller när du ligger och sover. En av de vanligaste brandorsakerna är just att det uppstår en brand i någon av dessa maskiner.
 • För att skydda dig mot åsknedslag eller andra elfenomen rekommenderar vi dig att installera jordfelsbrytare. Om ett fel uppstår i elapparater eller i bostadens elsystem bryter den strömmen och förhindrar brand.
 • Se till att hela familjen vet var huvudströmbrytaren finns och hur den slås av. Om ett elfel uppstår kan denna kunskap vara av avgörande betydelse.
 • För att undvika brand i samband med matlagning bör du aldrig lämna något på spisen utan uppsikt. Fett och oljor börjar brinna när temperaturen blir för hög. Om olyckan trots allt är framme, släcker du genom kvävning med ett lock, en brandfilt eller liknande. Försök aldrig släcka med vatten, eftersom det riskerar att förvärra brandens förlopp.
 • För mer tips och information rekommenderar vi dig att besöka Brandskyddsföreningens hemsida.

 

Att släcka en brand

Skulle oturen vara framme, kan du släcka de allra flesta bränder med en brandfilt, även brand i TV:n eller på spisen. För att släcka bränder som har fått fäste i väggar och tak är en 6 kilo pulverbrandsläckare det vi rekommenderar. Den är effektiv mot alla bränder och enkel att använda för den ovane. Se till att alla i familjen vet hur den används.

Kom ihåg när du stänger stugan:

- Stäng av huvudkranen, öppna därefter en kran för att tömma rören på vatten. Detta bör du även göra om du lämnar ditt hem för semester under vintern.
- Sänk värmen, du bör inte ha lägre än 10 grader inomhus.
- Rensa takrännor och stuprör, blad och jord kan täppa igen stuprör och orsaka skador på väggar och tak.

Hur du kan förebygga stöld

 • Lås fast din cykel eller barnvagn när du lämnar den utan uppsikt.
 • Lämna inte dina värdefulla saker utan uppsikt
 • När du har värdefulla saker med dig är det bra att inte förvara dem lättåtkomligt för tjuven, t.ex. i ytterfickor, bakfickor och i en öppen väska.
 • Undvik att bära med dig mycket kontanter, använd hellre betalkort.
 • Förvara aldrig värdefulla saker i ditt förråd och se till att ditt förråd är låst

Förebygg inbrott

Inbrott i hemmet är inte så vanligt, men om det händer är det alltid väldigt jobbigt, både med en del besvär men framförallt är det ofta en psykisk jobbig period. Genom några enkla åtgärder kan du minska risken för inbrott. Det finns en mängd åtgärder för att minska risken för inbrott, ett tips är att titta på Stöldskyddsföreningens hemsida. Den absolut viktigaste åtgärden är att du tar för vana att alltid låsa dörrar och fönster - även när du är hemma.

Förebygg skador på och inbrott i din bil

Det finns många saker som kan vara bra att tänka på om du vill bli bättre på att förebygga skador på din bil. En av de främsta är att välja en säker bil. Omfattande forskning inom bilsäkerhetsområdet visar bland annat att det finns stora skillnader i säkerhet mellan bilar. Det gäller även bilar i samma storleksklass. Besök gärna Carsafetyresults, det är ett företag som rankar bilars säkerhet.

Bra att ha i bilen:

 • liten pulverbrandsläckare
 • ficklampa
 • reflexväst, första hjälpenkudde och ett markeringsband för att märka ut olycksplatsen vid viltolycka.
 • Mobiltelefonen är också ett bra säkerhetstillbehör särskilt om du kör på ensliga vägar nattetid, speciellt vintertid.

 

Skydda din bil mot stöld och inbrott

Utrusta bilen med elektronisk startspärr, en så kallad immobiliser. Det ger din bil det bästa stöldskyddet av alla. Immobilisern gör att din bil inte kan startas utan kod och speciell kodnyckel. Försäkra dig bara om att den immobiliser du väljer är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen.

 

Fler tips och råd

 • Märk bilens samtliga rutor med registreringsnumret. Även fälgar, spoilers och andra tillbehör kan i regel märkas.
 • Montera hjullås, minst ett på varje hjul vilket är viktigt om du har åtråvärda och dyra fälgar.
 • Märk aldrig upp bilnycklar med bilens registreringsnummer och tänk på hur du förvarar reservnyckeln.
 • Tänk på att förvara dina avmonterade hjul i ett låst utrymme som endast du eller din familj disponerar. Förvara dem till exempel inte i ett garage som du delar med någon annan.

Vad kan du göra när stormen är på väg?

Kontrollera din tomt eller din balkong.
Flytta utemöbler, grill, parasoll och kruker i säkerhet för stormen. Ställ tex in dem i skjul, i huset eller lägenheten.

Lägg ner flaggstången.
Se till att säkra ditt hus likväl som utsatta byggnader så som carport, växthus, staket och flaggstänger. Är din flaggstång i sämre skick så lägg den gärna ner så att du undviker att knäcka den eller att den i sin tur åsamkar skador på annat i och med stormen.

Använd pressening för övertäckning
Är din bostad under ombyggnad så bör du säkra att den är ordentligt övertäckt och att skyddet är ordentligt fastsatt. En ordentlig övertäckning bör ske med solida presseningar som sätts fast med linor och läkt.

Akta studsmattorna
Sätt fast din studsmatta ordentligt så att inte vinden tar den. Du kan tex använda dig av spiralkrokar som skruvas ner i jorden. Ta eventuellt bort duken så att endast stativiet står kvar eller lägga trampolinen upp och ner så att vinden inte kan komma in under den.

Stäng alla fönster och dörrar.
Stäng alla dörrar och fönster. Kom ihåg att kontrollera takfönser, dörrar och fönster i drivhås och sjöboden.

Parkera med gott omdöme
Se till att du parkerar på ett säkert ställe var du undviker att utsätta din bil för skador till följd av välta träd, nedfallna tegelpannor och liknande. Parkera med fördel i ett parkeringshus eller ett garage.

Saknar du information på den här sidan?