Försäkringsgivare

Moderna Försäkringar

Besöksadress: Sveavägen 167
Postadress: Box 7830
103 98 Stockholm

Telefon: 08-684 12 000

www.modernaforsakringar.se 

Bolagsverket 
Org.nr. 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
CVR-nr. 24260666

Klausdalsbrovej 601
DK 2750 Ballerup, Danmark

 

Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet Danmark/Finansinspektionen. Momsregistreringsnummer: SE516403866201

Saknar du information på den här sidan?