Finansiell information

Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen.

I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 22 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 18 procent. I Sverige och Finland är Tryg en utmanare på sakförsäkringsmarknaden med stark tillväxt.

Standard & Poors rating av Tryg är A-.

Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen.


 

Saknar du information på den här sidan?