Vid skada på eller stöld av din båt

Vid skada på eller stöld av din båt

Om din båt har råkat ut för en skada ska du följa våra rutiner vid båtskada. Du kan välja att anmäla skadan online eller ladda ner vår skadeblankett för båt och skicka in till oss.

 1. Följ instruktionerna som gäller för din skada
 2. Anmäl online fyll i skadeblanketten
 3. Kontrollera vilka uppgifter och dokument du behöver
 4. Kontakta vår Skadeservice vid behov

 

 • Stöldskada/skadegörelse

  Rutiner vid stöld av eller skadegörelse på din båt

  • Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
  • Meddela Moderna Försäkringar/skicka din skadeanmälan.
  • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/förvunna lås.
  • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
  • Lämna båten till reparatör/varv, be om kostnadsförslag och meddela ditt skadenummer, självrisk och ev åldersavdrag. Be varvet räkna ut din andel av kostnaden.
  • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.
  • Betala självrisken samt eventuellt åldersavdrag till varvet.

  Anmäl din skada online

   

     

   

       

   

 • Stöld av hel båt

  Stöld av hel båt

  • Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
  • Meddela Moderna Försäkringar/skicka din skadeanmälan.
  • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/förvunna lås.
  • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
  • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Moderna Försäkringar.

   

     

   

   
 • Övrig skada

  Övrig skada

  • Meddela Moderna Försäkringar/skicka din skadeanmälan. Beskriv skadan tydligt. Bifoga gärna en bild.
  • Meddela varvet din självrisk och eventuellt åldersavdrag. Kom ihåg att du är
   beställare av arbetet.
  • Betala varvet din kostnad som består av självrisk, eventuellt åldersavdrag samt eventuellt annat arbete som inte är hänförligt till försäkringsskadan.

  Anmäl din skada online

   

     

   

   
Saknar du information på den här sidan?