Anmäl skada - Fordonsförsäkring

Anmäl skada - Fordonsförsäkring

Kontrollera alltid vilka uppgifter och dokument du behöver för att kunna anmäla en skada. Gör så här:

 • Välj nedan vilken typ av skada du råkat ut för
 • Följ instruktionerna som gäller för din skada
 • Anmäl online eller ladda ner och fyll i skadeblanketten
 • Kontrollera vilka uppgifter och dokument du behöver
 • Kollision/krock

  Om du krockat med annat fordon

   

  1. Fyll i och skicka in skadeanmälan (längre ner på denna sida). Det är viktigt att du tydligt och ingående beskriver skadehändelsen samt de som drabbats. Notera namn på eventuella vittnen och registreringsnummer på inblandade fordon.
  2. Fyll i framsidan på skadeanmälan gemensamt med det andra fordonets förare och skriv sedan under båda två. Övriga sidor fylles i var för sig och skickas sedan till respektive försäkringsbolag.
  3. Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
  4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. 

  Använd gärna Motorbranschens Riksförbunds sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: länk till www.mrf.se 

   

  Anmäl din skada direkt online eller skriv ut och skicka in vår skadeblankett.

   

   

   Skadeblankett - Kollision/krock

  Skicka blanketten till
  Motorskador Privat, FE 370,
  106 56 STOCKHOLM

     

  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030
  E-post: bilskador@modernaforsakringar.se 
  Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500

 • Inbrott eller stöld

  Vid inbrott i eller stöld av fordonet

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan (stöldanmälan).
  2. Anmäl skadan och all stulen egendom till oss Online eller genom att fylla i och skicka in skadeanmälan för inbrott (blanketten finns längre ner på denna sida). Det är extra viktigt att du snabbt kontaktar oss om bilen är stulen och inte har hittats.
  3. Om din bil är i kördugligt skick och stöldförsäkrad (halvförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
  4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

  Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: länk till www.mrf.se

  Anmäl din skada direkt online eller  skriv ut och skicka in vår skadeblankett.

   

     

   

  Skadeblankett - Inbrott/stöld

       

  Skicka blanketten till

  Motorskador Privat, FE 370,
  106 56 STOCKHOLM


  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030
  E-post: bilskador@modernaforsakringar.se 
  Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500

  Tänk på

  För att ersättning ska betalas ut vid inbrott eller stöld krävs det att du minst har en halvförsäkring som bilförsäkring.

 • Skadegörelse

  Vid skadegörelse

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
  2. Anmäl skadan till oss genom att fylla i och skicka in skadeanmälan (utskriftsbar blankett längre ner på denna sida). Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
  3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: länk till www.mrf.se

  Anmäl din skada genom att skriva ut och skicka in vår skadeblankett.

   

   

   

  Skadeblankett - Skadegörelse

   

     

  Skicka blanketten till:

  Motorskador Privat, FE 370,
  106 56 STOCKHOLM 

     


  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030
  E-post: bilskador@modernaforsakringar.se 
  Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
   

  Tänk på

  För att du ska får ersättning krävs det att du köpt helförsäkring som bilförsäkring.

 • Glasskada

  Anmäl din glasskada och boka en tid direkt hos en av våra samarbetspartners nedan.

       

  Ta tag i den retliga skadan direkt 

  Grus och småsten som far likt projektiler och sätter stenskott i vindrutan är ett gissel. Viktigt att tänka på är att det bara finns fördelar med att laga ett stenskott så fort det inträffat. Stenskottet kan nämligen utveckla sig till en spricka, särskilt när vädret är omväxlande kallt och varmt. Hinner stenskottet växa till en spricka kan det innebära att du måste byta hela vindrutan. Men det är enkelt att låta reparera ett stenskott på vindrutan och det är dessutom både miljövänligt och ekonomiskt.

   

   

   

   

            

  Klicka här för att laga ditt stenskott eller byta din ruta hos Ryds Bilglas. Vid byte av ruta hos Ryds har du möjlighet att gratis nyttja en lånebil eller elcykel under tiden (bokas vid beställningen). 

  Du kan också ringa Ryds glas på 020-355 355.     

   

   Carglass logotyp

  Klicka här för att laga ditt stenskott eller byta din ruta hos Carglass. 

  Du når Carglass® på tel 0771-15 15 50.

   

  Laga stenskott eller byta rutan?

  Att laga ett stenskott tar ca 30 minuter och du betalar ingen självrisk! Möjligheten att laga beror på storlek och placering på stenskottet. Om rutan istället måste bytas ut så är självrisken 35% av kostnaden lägst 1000 kronor (olika avtal kan ha olika lägsta kostnad). Eventuell självrisk betalas alltid direkt till verkstaden.

  Täck över skadan

  Du bör omedelbart täcka över det skadade området så att smuts och fukt inte ska kunna tränga in i glaset vilket kan orsaka sprickbildning. Täck över skadan med vanlig genomskinlig tejp eller beställ ett gratis stenskottsplåster här och kontakta därefter någon av våra samarbetspartners ovan för att boka tid för lagning. 

  För att din försäkring ska gälla för glasskador måste du ha tecknat minst en halvförsäkring.

 • Djurkollision

  Om du krockat med djur

  1. Anmäl skadan Online eller fyll i och skicka skadeanmälningsblanketten (längre ner på denna sida) till oss snarast möjligt. Vid kollision med större djur såsom älg, rådjur, hjort mfl samt med tamboskap ska du alltid göra en anmälan till markägaren samt till polisen. Är det ett tamdjur skall du också försöka kontakta ägaren till djuret.
  2. Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
  3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: länk till www.mrf.se 

  Anmäl din skada direkt online eller  skriv ut och skicka in vår skadeblankett.

   

   

   Skadeblankett - Djurkollision
       

  Skicka blanketten till

  Motorskador Privat, FE 370,
  106 56 STOCKHOLM


  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030
  E-post: bilskador@modernaforsakringar.se 
  Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500

 • Singelolycka

  Vid singelolycka

  1. Anmäl skadan Online eller fylli och skicka in skadeanmälningsblanketten (längre ner på denna sida). Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
  2. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor (www.mrf.se) för att hitta en verkstad nära dig.

  Anmäl din skada direkt online eller  skriv ut och skicka in vår skadeblankett.

   

      Skadeblankett - Singelskada 
       

  Skicka blanketten till

  Motorskador Privat, FE 370,
  106 56 STOCKHOLM

  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030
  E-post: bilskador@modernaforsakringar.se 
  Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500

  Tänk på

  En singelskada innebär att endast ditt fordon varit inblandat i en olycka, d.v.s. motsatsen till krock/kollision med ett annat fordon. För att få ersättning av din bilförsäkring krävs det att du har en helförsäkring.

 • Parkeringsskada

  Vid parkeringsskada

  1. Har din bil blivit skadad av ett annat okänt motorfordon måste du göra en polisanmälan.
  2. Skicka polisanmälan till oss snarast möjligt på Motorskador Privat, FE 370, 106 56 STOCKHOLM. Därefter vänder du dig till närmaste verkstad.
  3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Denna möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din egen bilförsäkring utan grundas på en särskild bestämmelse i trafikskadelagen. För att få ut ersättning som parkeringsskada måste du som skadelidande kunna visa att skadan har orsakats av ett okänt motorfordon och att skadan skedde när din bil stod parkerad. Ta gärna själv fotografier av skadorna innan bilen flyttas från olycksplatsen, exempelvis med din mobiltelefon.
  4. Från ersättningen görs avdrag med en lagstadgad självrisk som är 5 % av basbeloppet för skadeåret. Om skadan inte godkänns som parkeringsskada kan du ändå få ersättning om du valt helförsäkring som omfattning till din bilförsäkring, dock med avdrag för din självrisk.

   Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: länk till www.mrf.se

 • Brand

  Om du drabbats av brandskada

  1. Gör skadeanmälan Online eller skriv ut vår skadeanmälningsblankett (längre ner på denna sida). Om din bil är i kördugligt skick och minst halvförsäkrad hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
  2. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: länk till www.mrf.se

  Anmäl din skada direkt online eller  skriv ut och skicka in vår skadeblankett.

   

   

  Skadeblankett - Brand 
       

  Skicka blanketten till

  Moderna Försäkringar
  840 70  HAMMARSTRAND

  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030
  E-post: bilskador@modernaforsakringar.se 
  Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500

  Tänk på

  För att få ersättning för brandskada krävs det att du lägst köpt en halvförsäkring som bilförsäkring.

 • Maskinskada

  Om du drabbats av maskinskada

  1. Gör din skadeanmälan Online eller skriv ut och skicka in vår skadeanmälningsblankett (längre ner på denna sida). 
  2. Om din bil är i kördugligt skick och minst halvförsäkrad hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
  3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: länk till www.mrf.se

  Anmäl din skada direkt online eller  skriv ut och skicka in vår skadeblankett.

   

   

  Skadeblankett - Maskinskada
       

  Skicka blanketten till

  Motorskador Privat, FE 370
  106 56 STOCKHOLM

  Kontakta oss

  Ring oss gärna om du har frågor.
  Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030
  E-post: bilskador@modernaforsakringar.se 
  Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500

  Tänk på

  Du måste ha tecknat en halvförsäkring eller helförsäkring för att din bilförsäkring ska ersätta Maskinskada.  Maskinförsäkringen har en begränsning på antal körda mil och/eller ålder enligt gällande villkor.

 • Bärgning

  Behöver du bärgning?

  Ring vår bärgningsjour på telefonnummer 0200-213 213. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad. Det krävs dock att du lägst köpt en halvförsäkring som bilförsäkring för att denna skada ska täckas av bilförsäkringar.

  För skador som inträffat utomlands når du Modernas Skadejour på 00 46 771 506 500.

 • Motorstopp

  Har du fått motorstopp?

  Ring vår bärgningsjour på telefonnummer 0200-213 213. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad.

   

  För skador som inträffat utomlands når du Modernas Skadejour på 00 46 771 506 500.

 • Övrig skada

  Övrig skada

  Om du råkat ut för en skada som du inte hittar någon information kring men som du tror kan ersättas av din bilförsäkring så ber vi dig att kontakta oss.

 • Sök & boka verkstad

Komplettera en anmälan

Kontakta din skadehandläggare om du vill göra tillägg eller ändra i en befintlig skada. Har du inte uppgifter om vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta vår skadeservice på telefon 0200-213 213. Ha gärna ditt skadenummer tillhands.

Saknar du information på den här sidan?