•   

  Fri sanering av dina tillhörigheter om du drabbats
  av vägglöss, ingår i Modernas fritidshusförsäkring.

   

En prisvärd och omfattande fritidshusförsäkring

Med Modernas fritidshusförsäkring ska du känna dig trygg året om och oavsett hur mycket tid du tillbringar i ditt fritidshus. Du kan även komplettera den med våra olika tilläggsförsäkringar för att anpassa försäkringen efter dina behov.

Hos Moderna får du

 • Skydd för både byggnad, tomt och lösöre på försäkringsstället
 • Rättsskydd vid tvist som rör fastigheten
 • Ansvarsskydd i din egenskap som fastighetsägare
 • Ersättning för hyresbortfall upp till 30 000 kr
 • Saneringsförsäkring i grundskyddet

Grundskydd

I grundskyddet i vår fritidshusförsäkring ingår skydd för såväl dina byggnader som för dina tillhörigheter, det du äger, hyr eller lånar. Dessutom innehåller fritidshusförsäkringen ett rättskydd som ger dig ekonomisk kompensation vid rättstvister rörande ditt fritidshus. Grundskyddet i vår fritidshusförsäkring påminner väldigt mycket om grundskyddet i våra villa- och hemförsäkringar. Dock ingår inte: Reseskydd, överfallsskydd och mobbing och det beror på att de normalt ingår i en hem- eller villahemförsäkring och gäller för dig även när du vistas i ditt fritidshus.

Tilläggsförsäkringar för din fritidshusförsäkring

Med våra tilläggsförsäkringar får du möjlighet att utöka ditt skydd och skräddarsy din fritidsförsäkring för att passa just dina behov. Dessa tilläggsförsäkringar finns att komplettera din fritidshusförsäkring med. Våra tilläggsförsäkringar för fritidshusförsäkring är aningen begränsade då många av de personliga trygghetsförsäkringar du kan tänkas köpa till istället finns som tillvalsförsäkringar till vår hem- eller villaförsäkring, exempelvis allriskförsäkring för lösöre (drulleförsäkring) och avbeställningsskydd (som finns i den utökade reseförsäkringen).

Hemkombi

Hemkombi kan tecknas som tillägg till fritidshusförsäkring i Moderna Försäkringar vilket då fram­går av försäkringsbrevet. Hemkombi omfattar:
- självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1200 kr.
- elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik (till exempel tv).

Pris: från 100 kr/år

Huskombi

Huskombi kan tecknas som tillägg till villa-, villahem- och fritidshusförsäkring i Moderna Försäkringar vilket då fram­går av försäkringsbrevet. Huskombi omfattar:
- allriskförsäkring för byggnad
- begränsat åldersavdrag på byggnad 15 000 kr
- utökad hussvampsförsäkring 
- vitvaruskydd med självriskreducering 1 200 kr och förbättrat åldersavdrag.
- ersättning tätskikt och läckage genom tak vid allriskskada
- sanering av tillhörigheter vid vägglöss om du har villa- eller fritidshusförsäkring.
- förhöjd ersättningsnivå tomtmark

Pris: från 695 kr/år

Småbåtsförsäkring

En försäkring för små båtar, inte längre än 6 meter med en motor på max 15 hästkrafter och/eller en segelyta på 10 kvadratmeter, där en traditionell båtförsäkring inte behövs.

Pris: från 200kr/år 

Allriskförsäkring byggnad

Täcker plötsliga, oförutsedda skador på byggnaden, t.ex. om du målar om och spiller ut målarfärgen över golvet. Tillägget gör även att du betalar en lägre självrisk vid översvämningsskador och att du får ersättning även för skador på ytskiktet (till exempel kakel) vid vattenskada i våtrum. Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kr.

Pris: från 400kr/år

 

Förköpsinformation och villkor 

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för Fritidshusförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en fritidshusförsäkring hos oss.

Förköpsinformation 

Förköpsinformation Fritidshusförsäkring      Förköpsinformation Fritidshusförsäkring Large 

Aktuella villkor

Här finner du vårt sammanfattade villkor samt våra nu gällande villkor.

  Fullständiga villkor - Fritidshusförsäkring

Gäller från 2015-08-01 (gällande)

     

Äldre villkor 

Fullständiga villkor - Fritidshusförsäkring

Gäller från 2015-01-01

  Fullständiga villkor - Fritidshusförsäkring

Gäller från 2013-02-01


För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor och produktblad för villaförsäkring så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Saknar du information på den här sidan?