•  

    Försäkra dig själv i en
    Modern personförsäkring. 

Ta hand om dig själv

Vi är ofta bättre på att försäkra våra ägodelar än oss själva och vår familj. Men ett olycksfall eller en sjukdom kan få minst lika stora konsekvenser som ett inbrott eller en brandskada. Teckna vår personförsäkring så får du en prisvärd försäkring som ger dig ett brett skydd och ekonomisk trygghet om något allvarligt händer, till exempel att du drabbas av allvarlig sjukdom eller om ett olycksfall förändrar din vardag dramatiskt. Våra personförsäkringar kan omfatta sjukdom, olycksfall och dödsfall och kan tecknas i tre olika paket, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och Olycksfall Medium samt Sjuk- och Olycksfall Large. Längre ned på sidan kan du läsa mer om våra olika paket.

Med Modernas personförsäkring får du:

  • En försäkring som är helt utan självrisk oavsett skada
  • En försäkring som gäller dygnet runt
  • Ersättning för tandskador vid ett olycksfall utan kostnadstak
  • En försäkring du kan behålla livet ut
  • Upp till 20 % rabatt om du samlar dina försäkringar

Olycksfall

De flesta av oss har en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren eller facket, men den är sällan tillräcklig. Oftast gäller olycksfallsförsäkringen bara under arbetstid och på väg till och från jobbet. Du kan därför behöva komplettera det skydd som arbetsgivaren och samhället ger. Vår personförsäkring Olycksfall är en olycksfallsförsäkring med en mängd fördelar. Du kan läsa mer om försäkringen i vår förköpsinformation.

Vem kan köpa försäkringen Olycksfall och hur gäller den?
Är du äldre än 18 år och bosatt i Sverige kan du köpa försäkringen Olycksfall hos oss. Du väljer själv försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen och livet ut.

Sjuk- och Olycksfall Medium

Det är vanligare att drabbas av en sjukdom än av ett olycksfall. Med vår personförsäkring Sjuk- och Olycksfall Medium får du skattefri ersättning även om du drabbas av vissa sjukdomar. Försäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker medicinsk invaliditet, vilket betyder att du får ersättning om din kropp inte fungerar fullt ut på grund av vad skadan medfört. Du kan läsa mer om försäkringen i vår förköpsinformation.

Vem kan köpa Sjuk- och olycksfall Medium och hur gäller försäkringen?
Är du mellan 18-54 år och bosatt i Sverige kan du köpa Sjuk- och Olycksfall Medium hos oss. Du väljer själv försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med den dag du fyller 65 år. När du fyller 65 år övergår försäkringen till en Olycksfallsförsäkring.

Sjuk- och Olycksfall Large

Vi rekommenderar personförsäkring Sjuk- och Olycksfall Large. Försäkringen ger dig skattefri ekonomisk ersättning vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Benämningen medicinsk invaliditet betyder att du får ersättning om din kropp inte fungerar fullt ut på grund av vad skadan medfört. Ekonomisk invaliditet betyder att du får ersättning för inkomstförlust på grund av den arbetsoförmåga skadan medfört. Försäkringen gäller vid olycksfall och för vissa namngivna sjukdomar som du kan läsa mer om i vår förköpsinformation.

Vem kan köpa Sjuk- och Olycksfall Large och hur gäller försäkringen?
Är du mellan 18-54 år och bosatt i Sverige kan du köpa personförsäkringen Sjuk- och Olycksfall Large hos oss. Du väljer själv försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med den dag du fyller 55 år. När du fyller 55 år övergår försäkringen till en personförsäkring Sjuk- och Olycksfall Medium.

Tilläggsförsäkring – Livförsäkring

Att ha en livförsäkring innebär ekonomisk trygghet som kan vara extra värdefullt om ni i din familj exempelvis har lånat pengar till hus eller bostadsrätt. Vad händer om en inkomst i familjen försvinner? Med en livförsäkring ger du dina anhöriga extra, skattefri ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp som betalas ut om du avlider. Försäkringsgivare för livförsäkringen är Movestic Livförsäkring AB, org nr 516401-6718. Vid eventuella frågor om vår tilläggsförsäkring - Livförsäkring är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0200 - 259 259.  

Vem kan köpa Livförsäkring och hur gäller försäkringen?
Är du mellan 18-54 år och bosatt i Sverige (samt inskriven i svensk försäkringskassa) och tecknar en personförsäkring Medium eller Large kan du köpa Livförsäkring hos oss. Försäkringsbeloppet är detsamma som för personförsäkringen. Normalt sett betalas ersättning till din make/maka, sambo eller dina arvingar om du är ensamstående. Men du bestämmer själv vem som ska få ersättningen. För att ändra vem som ska få ersättningen vid dödsfall, krävs att du fyller i och skriver under ett förmånstagarförordnande och skickar in detta till Movestic. Livförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med den dag du fyller 65 år.

Vår personförsäkring för vuxna kan tecknas i tre olika paket.

Våra personförsäkringar kan omfatta sjukdom, olycksfall och dödsfall och kan tecknas i tre olika paket, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och Olycksfall Medium samt Sjuk- och Olycksfall Large. Du väljer själv omfattning och försäkringsbelopp enligt tabellen:

Olycksfall Sjuk- och Olycksfall
Medium
Sjuk- och Olycksfall
Large 
600 000 600 000 600 000
900 000 900 000 900 000
1 200 000 1 200 000 1 200 000
1 500 000 1 500 000 1 500 000

Så tecknar du försäkring

Din försäkringspremie räknas ut efter en rad parametrar, framför allt beroende av vilka ersättningsbelopp du väljer. Du kan därför inte teckna din försäkring här på hemsidan. Du är i stället välkommen att kontakta oss på telefon 0200-259 259.

Hälsodeklaration

Om du vill inkludera en sjukförsäkring i din personförsäkring, krävs att du skickar in din hälsodeklaration till oss. När du tecknar personförsäkringen ska du lämna en hälsodeklaration med uppgifter om ditt hälsotillstånd.

Hälsodeklaration vuxen

 

 

För att kunna läsa hälsodeklarationen så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Förköpsinformation och villkor

Här finner du våra försäkringsvillkor för vår personförsäkring. Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Kort och gott är förköpsinformationen ett sammanfattat försäkringsvillkor vilket FAL (Försäkringsavtalslagen) kräver. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

Försäkringsvillkor

Fullständigt villkor - Personförsäkring
Gäller från 2015-01-01 (nu gällande)

Fullständigt villkor - Personförsäkring
Gäller från 2014-04-01

Fullständigt villkor - Personförsäkring
Gäller från 2010-07-01

Fullständigt villkor - Livförsäkringstillägg
(nu gällande)

Förköpsinformation

Förköpsinformation för Personförsäkring
(nu gällande)

Förköpsinformation - Livförsäkring
(nu gällande)

Försäkringsvillkor i PDF
För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor och förköpsinformationen för vår personförsäkring behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Saknar du information på den här sidan?