•  

  Dina barn omfattas av Modernas villaförsäkring,
  även om de inte är skrivna hos dig.

   

Modernas villaförsäkring skyddar ditt hus och ditt hem

Med Modernas villaförsäkring får du ett grundskydd för ditt hus, din tomt samt ditt hem vid olika skadehändelser. Villaförsäkringen består av två delar, en villabyggnadsförsäkring som täcker skador för ditt hus och en villahemförsäkring som skyddar dig, din familj samt era ägodelar vid skador. Tillsammans får ni en villaförsäkringen som täcker både skador på ert hus och ett grundläggande skydd vid oförutsedda händelser såväl hemma som vid resa.

Med Modernas villaförsäkring får du alltid

 • 60 dagars skydd vid resa
 • Hjälp vid identitetsstöld
 • Ersätter stulen eller skadad cykel upp till
  30 000 kr
 • Underförsäkringsgaranti för både byggnad och lösöre
 • Upp till 20% rabatt om du samlar dina försäkringar hos oss

Grundskydd

I vår villaförsäkring ingår skydd för såväl ditt hus som för dina tillhörigheter – ditt lösöre. Utöver det innehåller villaförsäkringen även ett reseskydd, överfallsskydd, ansvarskydd samt rättsskydd för dig och din familj.  Dessutom ingår skydd mot äkta hussvamp, hjälp vid identitetsstöld och skydd vid mobbing (för barn under 18 år).

Tänk på

Om du redan har en hemförsäkring via till exempel ditt fackförbund kan du teckna vår villabyggnadsförsäkring.

Ring vår kundservice 0200 - 259 259 så berättar vi mer.

Tilläggsförsäkringar för din villaförsäkring

Med våra tilläggsförsäkringar får du möjlighet att utöka ditt skydd och skräddarsy din villaförsäkring för att passa just dina behov. Vi har sammanfattat de tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din villaförsäkring med. För mer detaljerad  information om tilläggsförsäkringarna kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren.

Svårt att välja tilläggsförsäkring?

Med vår allra bästa villaförsäkring får du en av marknadens bästa och mest heltäckande försäkringar. Genom att komplettera din villaförsäkring med tilläggsförsäkringarna Hemkombi, Huskombi och Utökad reseförsäkring så får du vad vi kallar en Villaförsäkring Large.

Hemkombi

Hemkombi kan tecknas som tillägg till hem-, villa- och fritidshusförsäkring i Moderna Försäkringar vilket då fram­går av försäkringsbrevet. Hemkombi omfattar
- självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.
- elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik t.ex. tv.
Om du har hem- eller villaförsäkring omfattar hemkombi även allriskförsäkring för lösöre och utökat bortaskydd.

Pris: 475 kr/år

Huskombi

Huskombi kan tecknas som tillägg till villa-, villabyggnads- och fritidshusförsäkring i Moderna Försäkringar vilket då fram­går av försäkringsbrevet. Huskombi omfattar:
- allriskförsäkring för byggnad
- begränsat åldersavdrag på byggnad 15 000 kr
- utökad hussvampsförsäkring 
- vitvaruskydd med självriskreducering 1 200 kr och förbättrat åldersavdrag.
- ersättning tätskikt och läckage genom tak vid allriskskada
- sanering av dina tillhörigheter vid vägglöss om du har villa- eller fritidshusförsäkring.
- förhöjd ersättningsnivå tomtmark

Pris: 695 kr/år

Allriskförsäkring byggnad

Täcker plötsliga, oförutsedda skador på byggnaden, t.ex. om du målar om och spiller ut målarfärgen över golvet. Tillägget gör även att du betalar en lägre självrisk vid översvämningsskador och att du får ersättning även för skador på ytskiktet (t.ex. kakel) vid vattenskada i våtrum. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr.

Pris: 450 kr/år 

 

Allriskförsäkring för lösöre - (drulleförsäkring) 

Täcker plötsliga och oförutsedda skador som t.ex. att du tappar din tv i golvet vid ommöblering eller spiller kaffe på din nya matta. Högsta ersättningsbelopp är upp till 100 000 kr per skada.

Pris: 350 kr/år 

Utökat reseskydd

Innehåller bland annat avbeställningsskydd, ersättningsresa och ersättning vid sjukhusvistelse. Skyddet gäller i 60 dagar.

Pris: 1 person 250 kr/år
         2 personer 375 kr/år
         Hel familj 495 kr/år 

Golfförsäkring

Ersätter dig för stulen eller skadad golfutrustning.  Du får även 1 000kr vid hole-in-one. Högsta ersättningsbelopp är 30 000kr.

Pris: 200 kr/år 

Olycksfallsförsäkring

Ekonomisk ersättning vid olycksfall på din fritid. Försäkringen är helt utan självrisk och kan ge ersättning vid invaliditet med upp till 30 prisbasbelopp. Hela familjen kan medförsäkras och den gäller för barn från 1 år och för vuxna upp till 70 år.

Pris: 155 kr/år 

Småbåtsförsäkring

Försäkring för små båtar, inte längre än 6 meter med en motor på max 15 hästkrafter och/eller en segelyta på 10 kvadratmeter, där en traditionell båtförsäkring inte behövs.

Pris: 200 kr/år 

Tänk på 

Informationen på hemsidan är endast en sammanfattning av de fullständiga försäkringsvillkoren och det är de tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan dig och ditt försäkringsbolag.

Försäkringsvillkor Modernas villaförsäkring

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din villaförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en villförsäkring hos oss.

Förköpsinformation

Förköpsinformation Villaförsäkring      Förköpsinformation Villaförsäkring Large 

 

Förköpsinformation Villabyggnadsförsäkring
   

 


 

Aktuella villkor

Här finner du våra nu gällande villkor.

Fullständiga villkor - Villaförsäkring
Gäller från 2015-08-01 (gällande)

   

 

 

 


 

Äldre villkor

Fullständiga villkor-Villaförsäkring
Gäller från 2015-01-01 
    Fullständiga villkor - Villaförsäkring

Gäller från 2013-02-01


För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor och produktblad för villaförsäkring så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Saknar du information på den här sidan?