Överklagan av produktval

Har du hämtat ut din ersättningsprodukt? (kryssa ett alternativ )


  • Detta gäller

    Vid ersättningsbar skada/stöld får du ersättning i form av ny, funktionsmässigt likvärdig produkt. I första hand väljs en ersättningsprodukt av samma modell och märke.

    Om modellen utgått

    I dessa fall väljs den modell som är närmast likvärdig när det gäller egenskaper och specifikationer. Det betyder att design, fabrikat och tillbehör kan komma att skilja sig från det försäkrade objektet.