Skadeanmälan för produkt

Kontaktuppgifter

Trygghetsavtalet täcker mycket men inte allt

Försäkringen omfattar stöld genom inbrott i ditt hem, ditt fritidshus eller kontor, se villkorets paragraf 5.

Trygghetsavtalet täcker mycket men inte allt

Förlust genom annat än stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor täcks tyvärr inte enligt villkorets paragraf 6.

Din skada omfattas troligen av garanti/reklamation

Som privatkund omfattas du av en 3-årig reklamationsrätt. Som företagskund omfattas du av minst 1 års garanti. Då detta skydd inte löpt ut, ska du därför vända dig direkt till din butik.

Trygghetsförsäkringen ger en förlängd trygghet efter garantis och reklamationsrättens slut. Det kompenserar även för skador som inte täcks av reklamationsrätten, till exempel skador genom olyckshädelse, åsknedslag, tapp eller vätskeskador.

För att vi ska kunna reglera din stöld måste du göra en polisanmälan

Komplettera din anmälan snarast genom att skicka in polisanmälan till oss. Ange ditt kvittonummer samt ditt referens till oss.

Information om produkten och försäkringen

Information om försäkringen och skadan

Ladda upp bild (frivilligt, men kan påskynda skaderegleringen)