En prisvärd och topprankad bilförsäkring

När Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför bilförsäkringar hamnar Moderna Försäkringars Bilförsäkring Large i topp. Med oss på Moderna får du en trygg bilförsäkring för din bil till ett av marknadens bästa pris med ett bra innehåll. När du köper din försäkring av oss får du tillgång till vår snabba och personliga service med korta svarstider. Vi är effektiva, såväl vid köp av din bilförsäkring som den dagen då du kanske råkar ut för en olycka och måste anmäla en skada.

Med Moderna får du

  • 0 kr i självrisk när ett stenskott repareras
  • Ingen självrisk om du skulle krocka med ett djur
  • 60 dagars hyrbil vid skada (hyrbilsförsäkring)
  • Välj själv vilken verkstad som ska reparera din bil vid skada
  • Dela upp betalningen – kostnadsfritt månadsvis via autogiro
  • Bonus och upp till 20 % rabatt om du samlar dina försäkringar hos oss.

Trafikförsäkring

Ersätter skador på personer och på andras fordon.  Däremot får du ingen ersättning vid eventuella skador på din egen bil. Den är obligatorisk enligt lag.

Läs mer

Halvförsäkring

Här ingår trafikförsäkringen samt rättsskydds-, trafik-,  brand-, glas-, stöld-, räddnings- och maskinskadeförsäkring.

Läs mer

Helförsäkring

Den inkluderar både trafikförsäkring och halvförsäkring, plus att den ersätter skador på din egen bil.

Läs mer

Att tänka på inför valet av bilförsäkring

För nya bilar där du fortfarande har vagnskadegaranti från din biltillverkare behöver du ingen helförsäkring. Vagnskadegarantin gäller för det mesta i 2-3 år men kontrollera med din bilåterförsäljare vad som gäller för just din bil om du är osäker.
Läs våra villkor för bilförsäkring

Jämför våra paket för bilförsäkring.

Bilförsäkring utan paket

Med vår bilförsäkring får du ett grundläggande skydd, utan självrisk vid reparation av glasskada eller om du skulle råka köra på ett djur. Passar dig som vill ha en enkel grundförsäkring.

BIL MEDIUM

I Bilförsäkring Medium ingår bland annat hyrbil eller kontantersättning vid skada. Du får också en drulleförsäkring som ersätter dig vid till exempel feltankning eller om du råkar tappa bort dina bilnycklar. Finns som hel- eller halvförsäkring. Passar dig som vill ha ett grundläggande skydd kryddat med smarta tillägg.

BIL LARGE

Vår allra bästa bilförsäkring, Bilförsäkring Large, är topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå och ger ett heltäckande skydd för livet med bilen. Här ingår bland annat olycksfallsförsäkring, låg självrisk vid skadegörelse på din bil, krishjälp och assistans vid till exempel bensinstopp eller punktering. Finns som halv- eller helförsäkring och rekommenderas för alla bilägare som vill känna sig extra trygga på vägen.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring

Brand

Brand

Brand

Glas

Glas

Glas

Stöld

Stöld

Stöld

Maskin

Maskin

Maskin

Räddning

Räddning

Räddning

Rättsskydd

Rättsskydd

Rättsskydd

 Allrisk bil

Allrisk bil

Allrisk bil

 Hyrbil 60 dagar

Hyrbil 60 dagar

Hyrbil 60 dagar

 Assistans  Assistans

Assistans

 Självriskreduktion 
skadegörelse
 Självriskreduktion 
skadegörelse

Självriskreduktion
skadegörelse

 Trafikolycksfallsförsäkring  Trafikolycksfallsförsäkring

Trafikolycksfallsförsäkring

Helförsäkring

Köper du en helförsäkring inkluderar detta skydd för vagnskada.

Halvförsäkring

Köper du en halvförsäkring inkluderar detta skydd för delkasko.

Trafikförsäkring

Väljer du att köpa enbart en trafikförsäkring kan du inte  köpa några paket.

Tilläggsförsäkringar för din bilförsäkring

Med våra tilläggsförsäkringar får du möjlighet att utöka ditt skydd och skräddarsy din bilförsäkring för att passa just dina behov. Vi har här sammanfattat de tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din bilförsäkring med. För mer detaljinformation om tilläggsförsäkringarna kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren.

Svårt att välja tilläggsförsäkring?

Vår allra bästa bilförsäkring - Bilförsäkring Large - blev topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå och ger ett heltäckande skydd för livet med bilen. Genom att komplettera din bilförsäkring med tilläggsförsäkringarna Kombi, Allriskförsäkring bil och Trafikolycksfall så får du en Bilförsäkring Large.


Kombi

Kombi är ett prisvärt alternativ som innehåller tilläggsförsäkringarna Assistansförsäkring och Hyrbilsförsäkring. Dessutom får du som valt helförsäkring en självriskreducering på vagnskademomentet med 50 % vid avsiktlig skadegörelse av tredje man.

Pris: Från 595 kr/år

 

 

 

Assistansförsäkring

Punktering, bränslebrist, tomt batteri eller inlåsta nycklar? Med assistansförsäkring kopplad till din bilförsäkring (gäller endast halvförsäkring eller helförsäkring) får du hjälp på vägen inom en timme i hela Sverige. Assistansförsäkringen gäller dag som natt, helger och vardagar, året runt! Om du befinner dig utomlands, inom området som omfattas av grönt kort får du hjälp inom 4 timmar.

Ingen självrisk 
Om du råkar ut för en assistansskada betalar du ingen självrisk. Med assistansförsäkring betalar du inte heller någon självrisk om du utnyttjar räddningsmomentet i halvförsäkringen. Du kan använda assistansförsäkringen vid upp till tre tillfällen per försäkringsår.

Vid driftstopp som varar längre än en timme, har du rätt till hyrbil i samma storleksklass som din bil. Vår assistansförsäkring erbjuder hyrbil i maximalt tre dygn.

Pris: Från 375 kr/år


Hyrbilsförsäkring

Hyrbilsförsäkringen ersätter kostnader för hyrbil om du drabbas av en ersättningsbar skada som omfattas av egendomsskyddet eller vagnskadegarantin/vagnskadeförsäkringen. Du får ersättning från den dag skadan inträffar, dock högst i 60 dagar. Vi ersätter dig med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för bilhyra.

Pris: Från 300 kr/år

 

Allriskförsäkring - drulle

Allriskförsäkringen täcker plötsliga och oförutsedda händelser på din bil så som:

- Skador på bilinredning efter plötslig och oförutsedd händelse, till exempel utspilld färg
- Skador på innertak vid lastning.
- Borttappade bilnycklar; nya bilnycklar och omkodning av befintliga bilnycklar.
- Tankning av fel bränsle; bärgning till närmast lämpliga verkstad samt rengöring av bränsletank.

Moderna Försäkringar ersätter högst tre händelser/skador som inträffat under ett och samma försäkringsår. Försäkringen upphör att gälla om ordinarie bilförsäkring ändras till omfattningen trafikförsäkring.

Pris: Från 250 kr/år


Trafikolycksfall & krishjälp

Trafikolycksfall ger dig extra ersättning om du eller någon passagerare skadas i trafik med den försäkrade bilen. Krishjälp ger ersättning för samtalsterapi.

Pris: Från 250 kr/år 

Priserna är helårspremier. Observera att du får rabatt på dina tilläggsförsäkringar om du även har din hemförsäkring eller villaförsäkring hos oss.

Självrisk för tilläggsförsäkringar

Här finner du självriskerna för våra förmånliga tilläggsförsäkringar. Observera att du måste ha minst halvförsäkring för att kunna teckna tilläggsförsäkringar hos Moderna Försäkringar. Vilka försäkringar som går att köpa kan du se när du jämför bilförsäkring genom att skapa en offert på vår hemsida.

Hyrbilsförsäkring  25 % av dygns- och kilometerkostnaden
Trafikolycksfall & krishjälp  0 kr
Assistansförsäkring  0 kr
Kombiförsäkring*  se notering nedan


* Kombi innehåller såväl assistansförsäkring som hyrbilsförsäkring. Utöver detta så innehåller denna tilläggsförsäkring även självriskreducering på helförsäkring (vagnskadeförsäkring) med 50 % vid uppsåtlig skadegörelse av tredje person. Om din bil har vagnskadegaranti ersätts du högst med 3000 kr av vagnskadegarantisjälvrisken. Moderna Försäkringar betalar högst 5 000 kr om du tecknar denna försäkring och om vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti skulle saknas.

Tänk på

Informationen på hemsidan är endast en sammanfattning av de fullständiga försäkringsvillkoren och det är de tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan dig och ditt försäkringsbolag.

Förköpsinformation och villkor för bilförsäkring

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din bilförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en bilförsäkring hos oss.

Förköpsinformation

Förköpsinformation Bilförsäkring

 

 

 

Förköpsinformation Bilförsäkring Large


Aktuella villkor

 

Fullständiga försäkringsvillkor - Bilförsäkring
Gällande från 2015-01-01

 

 

 

 


Äldre villkor 

 

Fullständiga försäkringsvillkor - Bilförsäkring
Gällande från 2013-02-01

   

Fullständiga försäkringsvillkor - Bilförsäkring
Gällande från 2013-07-01

För att kunna läsa förköpsinformationen och våra försäkringsvillkor för vår bilförsäkring behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis). På ditt försäkringsbrev finner du även de personliga val du själv gjort samt de självrisker som gäller för dig.

Saknar du information på den här sidan?