Reseskada

Reseskada

Att råka ut för skador under en resa kan ofta vara mer besvärligt än när det händer något när du är hemma i Sverige. För att underlätta för dig får du här information kring hur du ska göra vid olika typer av reseskador.
Följ instruktionerna på denna sida eller ring skadeservice på telefon 0200 - 213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) och SOS International på tel: +45 70105 050 (för skador som inträffat i utlandet).

I våra hemförsäkringar och villahemförsäkringar finns ett inbyggt reseskydd. Om du befinner dig utomlands och din skada eller sjukdom är allvarlig och akut kontaktar du SOS International på telefon +45 701 050 50.

Sjukdom under resa

Om du har blivit sjuk på resa gör du så här

 1. Anmäl skadan online nedan.
 2. Bifoga läkarintyg, kvitton för de utlägg du har haft (t.ex. läkarkostnader, mediciner och transporter) samt resehandlingar där resans pris och längd framgår. 

 

Olycksfall under resa

Om du har råkat ut för olycksfall under resa gör du så här

 1. Anmäl skadan online nedan.
 2. Bifoga läkarintyg, kvitton för de utlägg du har haft (t.ex. läkarkostnader, mediciner och transporter) samt resehandlingar där resans pris och längd framgår.

 

Stöld under utlandsresa

Om du blivit bestulen på dina saker under en resa utanför Sverige gör du så här:

 1. Anmäl händelsen till den lokala polisen. Glöm inte att du ska ha en kopia på polisanmälan som ska skickas in till oss samtidigt som du skickar in din skadeanmälan.
 2. Anmäl skadan online nedan.
 3. Bifoga polisanmälan samt inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.  

 

Avbokad resa (för dig med avbeställningsskydd)

Om du måste avboka din resa på grund av att du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall gör du så här:

 1. Anmäl skadan online nedan.
 2. Bifoga läkarintyg (som visar att du inte kan resa) och avbokningsbekräftelse tillsammans med din skadeanmälan.

Försenad resa

Om din resa har blivit försenad gör du så här:

 1. Anmäl skadan online nedan.
 2. Bifoga förseningsintyg från researrangören tillsammans med din skadeanmälan.

 

Kontakta oss

Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

Försenat bagage

Om ditt bagage blivit försenat när du reste från Sverige gör du så här:

 1. Anmäl skadan online nedan.
 2. Bifoga förseningsintyg från researrangören tillsammans med din skadeanmälan.

 

Skadat bagage

Om ditt bagage har blivit skadat under resa så är det i första hand flygbolaget som ska ersätta det. Om de av någon anledning inte vill ersätta bagaget kan din hemförsäkring ersätta dig. Om du inte kontaktat ditt flygbolag så måste vi först be dig göra det. Om de inte vill ersätta dig måste vi be dig kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Fax: 0696-50030

Saknar du information på den här sidan?