•  

    Försäkra det viktigaste du har
    i en Modern barnförsäkring - ring 0200-259 259

Fyra anledningar att välja Modernas barnförsäkring:

  • En av Sveriges bästa barnförsäkringar (Large) enligt konsumenternas försäkringsbyrå
  • Gäller helt utan självrisk
  • En barnförsäkring som gäller till 29 års ålder
  • Just nu får du 500 kr i rabatt på första årets premie


Vill du veta mer eller köpa försäkring – ring vår kundservice på 0200-259 259

Barnförsäkring Grundskydd

Om ditt barn inte klarar en hälsodeklaration kan ni teckna Barnförsäkring Grundskydd. Detta är även det skydd ni har när ni ansöker om Barnförsäkring Medium eller Large. Du kan läsa mer om försäkringen i vår förköpsinformation.

Vem kan köpa Barnförsäkring Grundskydd och hur gäller försäkringen?
Alla barn under 18 år och som är folkbokförda i Sverige kan köpa Barnförsäkring Grundskydd hos oss. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med 29 års ålder.

Barnförsäkring Medium

Vår Barnförsäkring Medium är en mycket bra och konkurrenskraftig barnförsäkring som ger ett bra skydd till ditt barn om han/hon skulle få en bestående nedsättning i sin kroppsfunktion (medicinsk invaliditet) eller en bestående nedsättning av arbetsförmågan (ekonomisk invaliditet). Försäkringen innehåller även ett bra skydd till dig som förälder om ditt barn blir så sjukt så att vårdbidrag beviljas. Du kan läsa mer om försäkringen i vår förköpsinformation.

Vem kan köpa Barnförsäkring Medium och hur gäller försäkringen?
För att teckna Barnförsäkring Medium ska barnet vara under 18 år och folkbokfört i Sverige. För att försäkringen ska bli en Barnförsäkring Medium krävs en godkänd hälsodeklaration. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med 29 års ålder.

Barnförsäkring Large - vår mest omfattande försäkring för barn

Vi rekommenderar Barnförsäkring Large som ger en engångsersättning även för de sjukdomar som i övrigt är undantagna i försäkringen. Barnförsäkring Large ger också ett bra skydd till ditt barn om han/hon skulle få en bestående nedsättning i sin kroppsfunktion (medicinsk invaliditet) eller en bestående nedsättning av arbetsförmågan (ekonomisk invaliditet). Försäkringen innehåller även ett bra skydd till dig som förälder om ditt barn blir så sjukt så att vårdbidrag beviljas. Du kan läsa mer om försäkringen i vår förköpsinformation.

Vem kan köpa Barnförsäkring  Large och hur gäller försäkringen?
För att teckna Barnförsäkring Large ska barnet vara under 18 år och folkbokfört i Sverige. För att försäkringen ska bli en Barnförsäkring Large krävs en godkänd hälsodeklaration. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med huvudförfallodagen efter den försäkrades 19årsdag då försäkringen övergår till en barnförsäkring Medium.

Vår barnförsäkring kan tecknas i tre olika paket.

Vår barnförsäkring kan tecknas i tre olika paket, Barnförsäkring Grundskydd, Barnförsäkring Medium samt Barnförsäkring Large. Oavsett vilken omfattning du väljer gäller försäkringen vid sjukdom eller olycksfall. Du väljer själv omfattning och försäkringsbelopp enligt tabellen:

Barnförsäkring Grundskydd Barnförsäkring Medium Barnförsäkring Large
800 000 800 000 800 000
- 1 200 000 1 200 000
- 1 600 000 1 600 000
- 2 000 000 2 000 000

Pris och köp av försäkringen

Din försäkringspremie räknas ut efter en rad parametrar, framför allt beroende av vilka ersättningsbelopp du väljer. Du kan därför inte teckna din försäkring här på hemsidan. Du är i stället välkommen att kontakta oss på telefon 0200-259 259.

Hälsodeklaration krävs

När du tecknar Barnförsäkring Medium eller Large ska du lämna en hälsodeklaration med uppgifter om barnets hälsotillstånd.

Hälsodeklaration barn

 

 

För att kunna läsa hälsodeklarationen vår för barnförsäkring så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Förköpsinformation och villkor

Här finner du våra försäkringsvillkor för vår Barnförsäkring. På ditt försäkringsbrev finner du de personliga val du gjort samt de självrisker som gäller för dig. Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Kort och gott är förköpsinformationen ett sammanfattat försäkringsvillkor vilket FAL (Försäkringsavtalslagen) kräver. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

Försäkringsvillkor

 

Villkor Barnförsäkring 2016-04-01.pdf
Gäller från 2016-04-01 (Nu gällande)

   

Villkor Gravidförsäkring 2016-03-01.pdf
Gäller från 2016-03-01 (Nu gällande)

 

 

Äldre villkor

  Fullständiga villkor - Barnförsäkring
Gäller från 2015-01-01
    Fullständiga villkor - Barnförsäkring
Gäller från 2014-04-01
 
  Villkor Barn 2010-02-01.pdf
Gäller från 2010-02-01
      Villkor Barnförsäkring 2016-02-01.pdf
Gäller från 2016-02-01 (Nu gällande) 
 


Förköpsinformation

Barnförsäkring Förköpsinformation 2016-04-01
(nu gällande)

  Gravidförsäkring Förköpsinformation 2016-03-01.pdf(nu gällande)

 

 

Försäkringsvillkor i PDF
För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor och förköpsinformation för barnförsäkring så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Saknar du information på den här sidan?