•   

  De tillhörigheter som du förvarar i husvagnen
  täcks av Modernas husvagnsförsäkring.

En prisvärd och omfattande husvagnsförsäkring

Husvagnsförsäkringen täcker de flesta skador och du kan välja mellan två nivåer - halvförsäkring eller helförsäkring. Eventuell trafikskada täcks av din bilförsäkring så du behöver inte köpa en trafikförsäkring till din husvagnsförsäkring.

Hos Moderna får du alltid

 • Du får ersättning om du inte kan använda husvagnen under semestern på grund av en skada
 • Täcker även de tillhörigheter som du förvarar i husvagnen
 • Du får ersättning om vattentanken läckt

Halvförsäkring

 • Brand - brand, blixtnedslag och explosion
 • Stöld - stöld, tillgrepp, rån - eller försök till
 • Glas - lagning eller byte av glasruta
 • Rättskydd - rättegångskostnader vid juridisk tvist

 

Helförsäkring

 • Brand - brand, blixtnedslag och explosion
 • Stöld - stöld, tillgrepp, rån - eller försök till
 • Glas - lagning eller byte av glasruta
 • Rättskydd - rättegångskostnader vid juridisk tvist
 • Vagnskada och skadegörelse

 

Glöm inte

En husvagnsförsäkring innehåller inte någon trafikförsäkring. Innan du råkar ut för en olycka i trafiken är det viktigt att kontrollera vad som täcks av din bilförsäkring och vad som täcks av din husvagnsförsäkring.

Läs mer om Modernas bilförsäkring.

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din husvagnsförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en husvagnsförsäkring hos oss.

Förköpsinformation

Förköpsinformation Husvagnsförsäkring        Aktuella villkor

 

Fullständiga försäkringsvillkor - Husvagnsförsäkring
Gällande från 2015-01-01

 

 

 

 


Äldre villkor 

 

Fullständiga försäkringsvillkor - Husvagnsförsäkring
Gällande från 2013-07-01

 

   

Fullständiga försäkringsvillkor - Husvagnsförsäkring
Gällande från 2013-02-01


För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor och det sammanfattade villkoret för hemförsäkring så behöver du ha ett program
som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Saknar du information på den här sidan?