•  

  Skydd både under färd och på parkering
  ges av en Modern släpvagnsförsäkring.

   

Med Modernas släpvagnsförsäkring

Får du ett bra skydd - både när du använder släpvagnen och när den står parkerad. Försäkringen täcker i stort sett alla skador förutom rena trafikskador. Dessa skador täcks istället av din bilförsäkring, så du behöver inte köpa en trafikförsäkring till din släpvagn.

En försäkring hos Moderna ger dig

 • Vi står för rättegångskostnader om du krävs på skadestånd
 • Du får ett bra skydd om släpvagnen blir stulen

Halvförsäkring

 • Brand - brand, blixtnedslag och explosion
 • Stöld - stöld, tillgrepp, rån - eller försök till
 • Glas - lagning eller byte av eventuell glasruta
 • Rättskydd - rättegångskostnader vid juridisk tvist
 

Helförsäkring

 • Brand - brand, blixtnedslag och explosion 
 • Stöld - stöld, tillgrepp, rån - eller försök till
 • Glas - lagning eller byte av eventuell glasruta
 • Rättskydd - rättegångskostnader vid juridisk tvist
 • Vagnskada och skadegörelse

 

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din släpvagnsförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en släpvagnsförsäkring hos oss.

Förköpsinformation

Förköpsinformation Släpvagnsförsäkring        Aktuella villkor


 

Fullständiga försäkringsvillkor -Släpvagnsförsäkring
Gällande från 2015-01-01

 

 

 

 

 


Äldre villkor 

 

Fullständiga försäkringsvillkor -Släpvagnsförsäkring
Gällande från 2013-07-01

   

Fullständiga försäkringsvillkor - Släpvagnsförsäkring
Gällande från 2013-02-01


För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor och produktblad för villaförsäkring så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Saknar du information på den här sidan?